Dílna v Camphillu

Proč včelí vosk?
Včela je pro nás posvátným ztělesněním společenství, a proto vše, co člověku dává, vnímáme jako léčivé pro celou společnost.

Proč v Camphillu?
Díky dlouholeté práci manželů Šilarových v Chráněné dílně Ignis a jejich rozhodnutí přinést výsledky jejich snažení do Camphillu, se nám otevřela možnost na jejich práci navázat. Již mnoho let chováme včely a práce s voskem zde chyběla, až nyní se tato oblast stane celistvou.

Jak to myslíme do budoucna?
Společně s našimi spolubydlícími se v našich dílnách snažíme vytvořit prostor pro rukodělnou práci se smyslem pro krásu a pravdivost. Využíváme přírodní materiály a chceme přinášet věci užitečné pro svět. Nadále budeme nabízet výrobky, které jsou v Ignisu tak oblíbené. Naším přáním je pak dávat včelímu vosku i nové tváře v podobě modelovacích vosků, voskovek či modelíny.

Co pro to děláme?
Začátkem příštího roku již Ignis definitivně končí a my do té doby musíme připravit prostor pro přesun technologie na čištění vosku a ostatních potřeb na spuštění provozu
·         Připravili jsme stavebně investiční studii na rekonstrukci stávajících dílen a započali jsme práce na přestavbě
·         díky příspěvku americké camphillské nadace jsme nakoupili materiál na stavbu nové části dílen
·         podali jsme již několik žádostí o finanční podporu na různé nadace
·         sami tříbíme naše vědomí a dovednosti jak návštěvami stávajícího provozu Ignisu, tak i přípravou pro vlastní zasazení svíčkařského provozu do nového prostoru
·         učíme se „šoulat“ svíčky

Jak to u nás se svíčkárnou myslíme?
Vnímáme ji jako obrovský dar, tak trochu zázrak. Rádi bychom, aby u nás svíce ze včelího vosku nalezli svůj nový rodný dům a abychom společně s našimi spolubydlícími se speciálními potřebami byli schopni do světa přinášet světlo.

Jak nám můžete pomoci?
Otevírá se tím u nás možnost osobního zapojení do spoluutváření této nově vznikající dílny.
·         Potřebujeme získat prostředky pro dokončení stavebních úprav obou prostorů určených pro svíčkařský provoz. K tomu nám schází asi 1 milion korun.
·         Také budeme potřebovat prostředky na samotné spuštění, jako např. nákup včelího vosku.
·         Tímto přímo prosíme včelaře, aby se při odprodeji vosku obraceli přímo na nás.
·         Kromě finanční a materiální podpory pro vznik dílny můžete pomoci také šířením našeho záměru do širšího okruhu lidí a dalším zájmem o naši činnost.


Zde je ke stažení plakát se základními informacemi, který můžete dále posílat, tisknout, rozvěšovat, rozdávat. Dostupný i pro zahraniční čtenáře v Aj a Nj verzi. plakát